Snowflake Obsidian, Hemitite, White Quartz, Clear Quartz